Start

Välkommen!
Vår profil är Hållbar utveckling i en Reggio Emilia inspirerad förskola.

För att anmäla intresse till oss så går du till kommunens hemsida och loggar in.

Erbjudande om plats:
Om du fått ett platserbjudande hos oss så finns ibland möjlighet att starta tidigare så länge barnet fyllt ett år. Kontakta oss via telefon eller mail.

Följ oss också på Facebook.

Welcome!
Our profile is Sustainable development in a Reggio Emilia inspired preschool .
To register your interest to us, go to the municipal website http://www.uppsala.se and log in.

You can also follow us on Facebook.